statystyki

Finanse

Spin-out

wróć do działu: Finanse »

Spin-out jest to utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, w wyniki restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Firmy powstałe w wyniku spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.

Spin-out występuje, gdy korporacja wydziela części firmy lub przeprowadza podział, tworząc nową podmiot gospodarczy. Nowa spółka obejmuje niektóre z aktywów i urządzeń jednostki dominującej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty