statystyki

Finanse

Spółka powiązana

wróć do działu: Finanse »

Spółka powiązana - Spółka kapitałowa, w której inna Spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty