statystyki

Finanse

Fuzja

wróć do działu: Finanse »

Fuzja (ang. Merger) – jest to połączenie dwóch lub więcej spółek w jedno przedsiębiorstwo.

Fuzja najczęściej przeprowadzana jest dla zredukowania kosztów, podniesienia efektywności.

Fuzję firm przeprowadza się także w celu zwiększenia udziału w rynku. Dlatego, fuzje podlegają kontroli organów antymonopolowych.

Wyróżnia się fuzje takie jak:

Prawo dla specjalisty