statystyki

Finanse

Fuzja symetryczna

wróć do działu: Finanse »

Fuzja symetryczna – ten rodzaj fuzji dotyczy partnerów, których udziały w nowopowstałym przedsiębiorstwie są porównywalne, a żadna ze stron nie jest podmiotem dominującym na rynku. W fuzji symetrycznej zachowana jest symetria (równorzędność) pomiędzy partnerami zarówno w ich sytuacji prawnej, jak i w możliwościach zarządzania i współdecydowania o firmie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty