statystyki

Finanse

Fuzja pozioma

wróć do działu: Finanse »

Fuzja pozioma – jest to połączenie firm działających w tym samym sektorze. Głównym celem takiego połączenia jest zwiększenie udziału w rynku.

Fuzja pozioma może też dotyczyć przedsiębiorstw z różnych sektorów. Wtedy celem takiego połączenia jest sprostanie konkurencji i powiększenie swojej działalności.

Fuzja pozioma nazywana jest także fuzją horyzontalną.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty