statystyki

Finanse

Restrukturyzacja

wróć do działu: Finanse »

Restrukturyzacja - w ogólnym znaczeniu pojęcie restrukturyzacja oznacza przebudowę systemową lub rekonstrukcję struktury, czyli proces zmian zasadniczych wywołanych głównie czynnikami zewnętrznymi. W przypadku przedsiębiorstwa restrukturyzacja to gwałtowna zmiana w aktywach, pasywach lub organizacji firmy.

Celem restrukturyzacji jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i równowagi z otoczeniem, lub stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Powody przeprowadzenia restrukturyzacji mogą wynikać z przyczyn wewnętrznych jak np. wzrost kosztów wytwarzania lub zewnętrznych np. wzrost konkurencyjności czy zmiana polityki gospodarczej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty