statystyki

Finanse

Spółdzielnia

wróć do działu: Finanse »

Spółdzielnia – jest to dobrowolne, samorządne zrzeszenie osób powołane do prowadzenia wspólnej działalności. Zrzeszenie to może dotyczyć zarówno osób fizycznych jak również prawnych. Cel zakładania spółdzielni to osiągnięcie maksymalnych korzyści dla jej członków.

Spółdzielnia ma osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru handlowego.

Najwyższym statutowym organem spółdzielni jest ogólne zebranie członków spółdzielni. Na tym zebraniu każdy z członków ma prawo do jednego głosu bez względu na wysokość jego udziału.

Spółdzielnie można podzielić na następujące grupy:

  1. spółdzielnie użytkowników;
  2. spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu;
  3. spółdzielnie wytwórców.

Podział ten dokonany jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz interesów członków spółdzielni.

Prawo dla specjalisty