statystyki

Finanse

Inwestor strategiczny

wróć do działu: Finanse »

Inwestor strategiczny – (ang. Strategie Investor) – jest to inwestor, który na mocy prawa nabywa znaczące udziały w przedsiębiorstwie. Wielkość tych udziałów powinna być na tyle duża (od 25 proc. do 50 proc. lub więcej) żeby pozwalała na wywieranie wpływy na zarządzanie firmą. Inwestora strategiczny powinien prowadzić działalność zbliżoną do działalności podmiotu zaangażowania, dzięki temu jego wiedza na temat branży (Know-how) pozwala mu przyjmować aktywną rolę w zarządzaniu spółką i umożliwia dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Inwestycja strategiczna jest zazwyczaj wstępem do pełnego przejęcia i integracji przedsiębiorstw.

Prawo dla specjalisty