statystyki

Finanse

Forward

wróć do działu: Finanse »

Forward – rodzaj transakcji na rynku terminowym w której strony zobowiązuję się w momencie otwarcia kontraktu forward do zawarcia w przyszłości transakcji określonej ilości instrumentu bazowego po określonej cenie. Podstawowymi parametrami kontraktu forward są:

  • wielkość instrumentu bazowego
  • cena
  • czas wykonania dostawy
  • wartość zaliczki wpłaconej przez kupującego

Ze względu na rodzaje instrumentów bazowych, kontrakty forward podzielić można na:

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty