statystyki

Finanse

Agio

wróć do działu: Finanse »

Agio – jest to różnica pomiędzy wartością nominalną i wartością realną waluty lub papieru wartościowego.

W przypadku papierów wartościowych jest to nadwyżka kursu powyżej wartości nominalnej danego instrumentu.

W obrocie pieniężnymi środkami płatniczymi, czyli walutami, agio oznacza nadwyżkę kursu dewiz powyżej ich wartości parytetowej.

W rozliczeniach clearingowych różnica między oficjalnym kursem waluty rozliczeniowej a kursem rynkowym.

Prawo dla specjalisty