statystyki

Finanse

Bony skarbowe

wróć do działu: Finanse »

Bony skarbowe (ang. Treasury Bills) – krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Są podstawowym instrumentem finansowym rynku pieniężnego.

Bony skarbowe zalicza się do zerokuponowych papierów dłużnych – sprzedawane są podczas aukcji bonów skarbowych z dyskontem wobec ceny nominalnej. W określonym terminie bony odkupywane są po cenie nominalnej. Zapadalność bonów skarbowych w Polsce to najczęściej 13,26 lub 52 tygodnie. Wartość nominalna to 10 tys. zł. Są to najbardziej płynne papiery dłużne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty