statystyki

Finanse

Spółka osobowa

wróć do działu: Finanse »

Spółka osobowa – spółka której działalność opiera się na osobistej pracy wspólników. Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników.

Spółka osobowa nie podlega podziałowi.

Do spółek osobowych zaliczają się:

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty