statystyki

Finanse

Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych – jest to wskaźnik informujący o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży.

Wyznacza się go jako udział kosztów administracyjnych w sprzedaży netto i wyrażony jest wzorem:

 Wkka =\frac{Ka}{Sn}

gdzie:

Wkka – Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych
Ka – Koszt administracyjne
Sn – Sprzedaż netto

Kosztami administracyjnymi są wszystkie koszty ogólnozakładowe w tym także koszty odsetek od kapitału obcego.

Jeżeli wartość wskaźnika jest zbyt wysoka może to oznaczać, że koszty administracyjne są zbyt duże. Wskaźnik powinien zawierać się w przedziale od 0,10 do 0,15 ogółu kosztów do których zaliczane są także wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty