statystyki

Finanse

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym - wskaźnik ten informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe po spłacie bieżących zobowiązań (krótkoterminowych) pokrywają bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym wyraża się wzorem:

 Wpkko =\frac{Ab-Pb}{Ks-A}

gdzie:

Wpkko – Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym
Ab – Aktywa bieżące
Pb – Pasywa bieżące
Pb – Pasywa bieżące
A – Amortyzacja

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty