statystyki

Finanse

Konsorcjum

wróć do działu: Finanse »

Konsorcjum – jest to organizacja, która na pewien ściśle określony czas i w konkretnym celu, zrzesza kilka podmiotów gospodarczych. Konsorcja tworzy się najczęściej w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji lub wówczas, gdy realizacja konkretnego przedsięwzięcia przekracza możliwości finansowe jednego podmiotu. Przykładem inwestycji dla których tworzone są konsorcja jest np. budowa autostrady.

Tymczasowość konsorcjum polega na tym, że po osiągnięciu celu do którego zostało powołane organizacja jest rozwiązywana.

Na zewnątrz konsorcjum reprezentowane jest przez jeden lub kilka podmiotów w zależności od zapisów znajdujących się w umowie zawartej pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

Za zobowiązania zaciągnięte przez całe konsorcjum odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie konsorcjum. Natomiast za zobowiązania zaciągnięte w imieniu własnym (a nie w imieniu konsorcjum) przez jedną z firm wchodzącą w skład konsorcjum odpowiada tylko ta firma.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty