statystyki

Finanse

CAGR

wróć do działu: Finanse »

CAGR – czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) – jest to średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu.

Wskaźnik CAGR obliczany jest za pomocą wzoru:

CAGR(t_o,t_n)=(\frac{V(t_n)}{V(t_0)})^\frac{1}{t_n-t_0}-1

gdzie :

V(t0) - wartość początkowa,
V(tn) - wartość końcowa,
t0 - rok początku badania,
tn - rok końca badania.

W przybliżeniu można przyjąć, że CAGR to średnia wartość wskaźnika wzrostu z każdego roku.

Prawo dla specjalisty