statystyki

Finanse

Spin-off

wróć do działu: Finanse »

Spin-off – jest to utworzenie przedsiębiorstwa w wyniku wydzielenie się firmy z jednostki macierzystej z wykorzystaniem do tego celu intelektualnych zasobów organizacji macierzystej. Firma typu spin-off posiada charakter podmiotu niezależnego od organizacji macierzystej, jednak wraz z wydzieleniem zajmuje majątek, pracowników, własność intelektualną, technologię lub istniejące produkty z organizacji macierzystej.

Utworzenie niezależnej spółki Spin-off realizowane jest poprzez sprzedaż nowych akcji istniejącej firmy lub podziału spółki dominującej. Akcjonariusze jednostki dominującej otrzymują udziały równoważne w nowej spółce w celu zrekompensowania utraty kapitału w spółce macierzystej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty