statystyki

Finanse

Wskaźnik operacyjności

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik operacyjności – wskaźnik ten jest najogólniejszą miarą aktywności przedsiębiorstwa. Informuje czy zasoby firmy wykorzystywane są dobrze czy źle.

Wskaźnik operacyjności wyznacza się jako udział kosztów własnych sprzedaży w sprzedaży netto i wyrażony jest wzorem:

 WO =\frac{Kws}{Sn}

gdzie:

WO – Wskaźnik operacyjności
Kws – Koszt własny sprzedaży
Sn – Sprzedaż netto

Dzięki analizie wskaźnika operacyjności w czasie można ocenić jak efektywnie działa firma na rzecz obniżenia kosztów. Im niższe wskazania wartości wskaźnika tym wyższą marżę osiąga przedsiębiorstwo. Wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 0,5 do 0,9.

W przypadku gdy wartość wskaźnika spada poniżej 0,5 świadczy o wysokiej zyskowności firmy. Natomiast jego gdy wartość jest większa niż 0,9 zwiastuje to poważne kłopoty firmy z uzyskaniem zwrotu poniesionych nakładów.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty