statystyki

Finanse

Spłata kaskadowa

wróć do działu: Finanse »

Spłata kaskadowa – jest to technika finansowania projektów stosowana w przypadkach, gdy potrzebna jest ścisła kontrola przepływ środków pieniężnych projektu zgodnie z wcześniej ustalonymi priorytetami.

Realizacja projektów przy użyciu techniki spłaty kaskadowej dokonywana jest przy pomocy specjalnego konta na którym przechowywane są wszystkie wpływy gotówkowe. Konto pozostaje pod nadzorem niezależnego przedstawiciela (np. kredytodawcy), który monitoruje projekt i rozdziela gotówkę.

Właściciele projektu mają nieograniczony dostęp do zysków z projektu dopiero po spłacie wszystkich zobowiązań wobec kredytodawców.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty