statystyki

Finanse

Analiza wskaźnikowa

wróć do działu: Finanse »

Analiza wskaźnikowa (ang. ratio analysis) – jedna z najczęściej stosowanych analiz, wykorzystywana do porównania kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jest częścią analizy finansowej.

W analizie wskaźnikowej, na podstawie raportów finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) tworzy się szereg wskaźników pomagających ocenić działalność przedsiębiorstwa.

Spis treści

Podstawowe grupy wskaźników:

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki wartości rynkowej (wskaźniki giełdowe)

Wskaźniki płynności (zdolności do regulowania zobowiązań)

Wskaźniki efektywności

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty