statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji środków trwałych

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji środków trwałych – jest to jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami firmy służący do określenia efektywności używania przez przedsiębiorstwo majątku, czyli stopienia generowania przychodów przez środki trwałe. Użycie tego wskaźnika przydatne jest do oceny przedsiębiorstw o wysokim udziale środków trwałych w majątku. W przypadki gdy firma posiada stary, już zamortyzowany, majątek trwały wartość wskaźnika będzie zawyżona.

Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży do środków trwałych netto, czyli po amortyzacji.

gdzie:

Wrst - wskaźnik rotacji środków trwałych
Sp - sprzedaż
Stn - środki trwałe netto

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty