statystyki

Giełda

Akcje imienne

wróć do działu: Giełda »

Akcje imienne - papiery wartościowe, których prawa przysługują osobie fizycznej lub prawnej wskazanej w dokumencie akcji. W przypadku osób fizycznych akcje imienne są związane z konkretną osobą wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska. W przypadku osób prawnych w dokumencie akcji widnieje nazwa firmy posiadającej prawa do akcji imiennych. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty