statystyki

Giełda

Akcje nieme

wróć do działu: Giełda »

Akcje nieme – akcje uprzywilejowane bez prawa głosu. Uprzywilejowanie akcji niemych polega na prawie do podwyższonej dywidendy. Kwota dywidendy dla posiadaczy akcji niemych może być powiększona nie więcej niż o połowę dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe. Akcje nieme nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty