statystyki

Giełda

Kapitalizacja spółki

wróć do działu: Giełda »

Kapitalizacja spółki giełdowej – rynkowa wartość spółki obliczona na podstawie aktualnych notowań akcji na giełdzie.

Kapitalizacja (wartość giełdowa) obliczana jest jako iloczyn wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji i ich aktualnej ceny rynkowej.

Prawo dla specjalisty