statystyki

Giełda

Alternatywny system obrotu

wróć do działu: Giełda »

Alternatywny system obrotu (rynek OTC, ang. Over The Counter) – rynek pozagiełdowy, organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Przedmiotem obrotu w systemie alternatywnym są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. System ten zapewnia koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy jego uczestnikami.

Przykładem alternatywnego systemu obrotu w Polsce jest rynek NewConnect zorganizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Innym przykładem rynku alternatywnego jest rynek FOREX, na którym handlują banki, przedsiębiorstwa i inwestorzy indywidualni.

Obecnie na rynku tym, poza transakcjami na rynku walutowym, handluje się także kontraktami terminowymi na indeksy giełdowe, surowce, akcje a także kontraktami CFD i innymi instrumentami finansowymi.

Prawo dla specjalisty