statystyki

Giełda

Cena rozliczeniowa

wróć do działu: Giełda »

Cena rozliczeniowa (ang. accounting price) – cena po jakiej rozliczane są transakcje giełdowe. Jest to rzeczywista wartość pieniężna jaką płaci kupujący na rzecz sprzedającego.

W przypadku kontraktów terminowych, cena rozliczeniowa jest wartością umowną kontraktu po zamknięciu sesji giełdowej i służy do obliczenia depozytu zabezpieczającego po zakończeniu sesji. Cena rozliczeniowa nie zawsze jest ceną zamknięcia kontraktu. Zwłaszcza w dniu wygaśnięcia kontraktów terminowych, cenę rozliczeniową wyznacza się na podstawie średniej ceny transakcyjnej z określonego przedziału czasowego podczas sesji – w zależności od specyfikacji kontraktu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty