statystyki

Giełda

Prospekt emisyjny

wróć do działu: Giełda »

Prospekt emisyjny – jest dokumentem informacyjnym zawierającym wszystkie informacje dotyczące danej emisji papierów wartościowych (np. akcji lub obligacji). Dokument ten publikowany jest przez emitenta i skierowany do potencjalnych inwestorów (akcjonariuszy).

W warunkach polskich decyzję o ważności prospektu emisyjnego podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego. W konsekwencji zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF emitent może przeprowadzić publiczną ofertę papierów wartościowych, a następnie ubiegać się o dopuszczenie wyemitowanych walorów do obrotu na rynku regulowanym.

W prospekcie emisyjny powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • rodzaj oferty,
  • adresat oferty,
  • sposobu przeprowadzenia emisji,
  • szczegółowe informacje o sytuacji finansowej emitenta.

Prospekt emisyjny ma ważność 12 miesięcy od daty podania go publicznej wiadomości.

Jeżeli oferta przeznaczona jest do mniej niż 100 inwestorów, to emitent nie jest zobowiązany do tworzenia prospektu emisyjnego. Oferta tego typu określana jest jako private placement.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty