statystyki

Giełda

Spółka akcyjna

wróć do działu: Giełda »

Spółka akcyjna - spółka, której tworzenie, organizację i zasady funkcjonowania określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wcześniej działalność spółki opierała się o regulacje zawarte w Kodeksie handlowym.

Spółka akcyjna zaliczana jest do spółek kapitałowych.

Akcjonariusz spółki akcyjnej posiada udziały w spółce w postaci akcji. Kapitał zakładowy spółki podzielony jest na akcje o równej wartości, które (w przypadku spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu publicznego) mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem giełdy.

Spółka akcyjna posiada osobowość prawną.

Akcjonariusze spółki akcyjnej za zobowiązania spółki nie odpowiadają majątkowo, ryzykując jedynie utratę wniesionego do spółki wkładu majątkowego oraz korzyści z tym związanych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty