statystyki

Giełda

Hedging

wróć do działu: Giełda »

Hedging (zabezpieczenie, ang. hedge) – transakcje zabezpieczające na rynku kapitałowym.

Hedging stosuje się w celu zabezpieczenia aktywów przed spadkiem wartości rynkowej. Transakcje zabezpieczające przeprowadza się na rynku praw pochodnych sprzedając lub kupując określone instrumenty pochodne. Spadek wartości aktywów równoważony jest przez zyski osiągnięte na instrumentach pochodnych. Zabezpieczeniu podlegać mogą wszystkie aktywa mające swe odpowiedniki na rynku praw pochodnych, waluty, akcje, surowce.

Prawo dla specjalisty