statystyki

Giełda

Obligacje skarbowe

wróć do działu: Giełda »

Obligacje skarbowe – dłużne, skarbowe papiery wartościowe oferowane do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek.

Obligacje skarbowe sprzedawana są na rynku pierwotnym: 1) z dyskontem, 2) według wartości nominalnej, 3) powyżej wartości nominalnej Obligacje wykupywane są po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane.

Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji skarbowych przeznaczone są na cele określone w budżecie państwa oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań państwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty