statystyki

Giełda

Dematerializacja

wróć do działu: Giełda »

Dematerializacja – w przypadku rynków finansowych termin ten oznacza eliminację materialnych papierów wartościowych i zamianę ich na zapis elektroniczny, zwykle przygotowany przez niezależną izbę rozrachunkową lub depozytariusza.

W Polsce akcje po dematerializacji istnieją w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz w systemach informatycznych biur i domów maklerskich.

Dematerializacji podlegają w szczególności świadectwa udziałowe spółek i certyfikaty obligacji.

Każda spółka której akcje wchodzą do obrotu na rynku regulowanym zobowiązana jest do dematerializacji swoich papierów. Po przeniesieniu ich na zapis elektroniczny akcje w formie materialnej tracą ważność.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty