statystyki

Giełda

Covered call

wróć do działu: Giełda »

Covered call – strategia opcyjna wykorzystywana przez inwestorów giełdowych w celu poprawienia wyników inwestycyjnych.

Strategia covered call wykorzystywana jest zazwyczaj przez inwestorów posiadających w swych portfelach akcje i nie zamierzających ich sprzedawać w najbliższym czasie. Polega ona na sprzedaży opcji kupna, której instrumentem bazowym są posiadane w portfelu akcje.

Sprzedając (wystawiając) odpowiedniej wielkości opcję kupna na poziomie out of the money inwestor otrzymuje premię opcyjną, która zabezpiecza jego portfel przed niewielkimi spadkami. W przypadku, gdy cena akcji się nie zmieni lub nieznacznie wzrośnie, premia opcyjna jest dodatkowym zyskiem.

Strategię covered call można stosować przy założeniu, że cena instrumentu bazowego w najbliższym czasie (do wygaśnięcia opcji) nie będzie podlegała dużym wahaniom. Inwestor poniesie stratę, w przypadku, gdy spadek ceny instrumentu bazowego przyniesie większe straty niż otrzymana premia z wystawionej opcji. W przypadku dużego wzrostu ceny instrumentu bazowego (powyżej ceny wykonania) zyski z rosnącej ceny instrumentu bazowego (np. akcji) niwelowane będą przez stratę na opcjach.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty