statystyki

Giełda

Prawo do dywidendy

wróć do działu: Giełda »

Prawo do dywidendy (ang. cum coupon) – prawo majątkowe akcjonariusza uprawniające go do otrzymania dywidendy wypłacanej przez spółkę. Przysługuje ono wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają Akcje spółki w dniu określonym jako spółki w dniu określonym jako Dzień prawa do dywidendy.

Podczas walnego zgromadzenia, akcjonariusze dokonując podziału zysku spółki za rok poprzedni uchwalają wielkość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Rozliczenie transakcji giełdowych na GPW trwa 3 dni robocze, aby zachować prawo do dywidendy inwestor musi posiadać na swoim rachunku 3 dni robocze wcześniej od uchwalonego przez walne zgromadzenie dnia prawa do dywidendy. Np., jeżeli dniem prawa do dywidendy jest piątek, aby otrzymać dywidendę, inwestor musi posiadać akcje na swoim rachunku po zakończeniu wtorkowej sesji giełdowej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty