statystyki

Giełda

Stopa dywidendy

wróć do działu: Giełda »

Stopa dywidendy (ang. DY, Dividend Yield) – jest to wyrażony w procentach iloraz wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny tej akcji.

Stopa dywidendy = dywidenda przypadająca na 1 akcję/cena akcji

Stopa dywidendy określa opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym wyższą dywidendę otrzyma akcjonariusz wobec zainwestowanego kapitału. Wskaźnik ten ma znaczenie dla inwestorów długoterminowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty