statystyki

Giełda

Lista alertów

wróć do działu: Giełda »

Lista alertów' – to subsegment na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na listę alertów trafiają tak zwane spółki groszowe, czyli takie, których kurs akcji charakteryzuje się wysoką zmiennością, a poziom notowań zazwyczaj nie przekracza 1 zł oraz spółki te są w stanie upadłości. Do segmentu Lista Alertów kwalifikowane są wyłącznie spółki, których średni kurs za ostatnie trzy miesiące był niższy niż 50 groszy.

Akcje spółek z listy alertów są notowane w systemie kursu jednolitego i nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu indeksów giełdowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty