statystyki

Giełda

Animator

wróć do działu: Giełda »

Animator – na rynku kapitałowym. Animatorem na Giełdzie Papierów Wartościowych może być członek giełdy lub podmiot działający za pośrednictwem członka giełdy. Animator zobowiązany jest do podtrzymywania płynności obrotu instrumentem finansowym. W tym celu animator, w zależności o sytuacji na rynku, wystawia na własny rachunek zlecenia kupna i sprzedaży.

W zależności od podmiotu z którym animator zawarł umowę wyróżnia się:

  • animatora rynku – gdy umowa zawarta jest z giełdą,
  • animatora emitenta – gdy umowa zawarta jest z emitentem instrumentu finansowego.

W umowie określa się szczegółowe zasady działania animatora takie jak limity zleceń i ich wartość oraz wielkość, rodzaj instrumentu finansowego jak również okres pełnienia funkcji.

Dany instrument finansowy może posiadać wielu animatorów.

W przypadku naruszenia przez animatora warunków umowy lub przepisów giełda może zawiesić lub wypowiedzieć umowę z animatorem.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty