statystyki

Giełda

Ranking indeksu

wróć do działu: Giełda »

Ranking indeksu - dla indeksów cenowych dużych, średnich i małych spółek (WIG20, mWIG40 i sWIG80) tworzony jest specjalny ranking. Spółkom przyznawane są punkty rankingowe. W zależności od liczby punktów spółka zajmuje odpowiednie miejsce w rankingu i kwalifikowana jest do odpowiedniego indeksu.

Punkty przyznawane są według wzoru:

R(i) = 0,6 * St(i) + 0,4 * Sc(i)

gdzie:

R(i) – pozycja w rankingu spółki (i),
St(i) – udział spółki (i) w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu w ostatnim roku,
Sc(i) – udział spółki (i) w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu na dzień jego sporządzenia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty