statystyki

Giełda

Zarządzanie aktywami

wróć do działu: Giełda »

Zarządzanie aktywami (ang. asset management) – jest to usługa finansowa polegająca na zarządzaniu aktywami klientów na zlecenie. Na rynku kapitałowym przez asset management rozumie się zarządzanie portfelem inwestycyjnym klienta na rynku giełdowym. Usługami takimi zajmują się najczęściej działy zarządzania aktywami w bankach i domach maklerskich.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty