statystyki

Giełda

Akcje uprzywilejowane

wróć do działu: Giełda »

Akcje uprzywilejowane (Preference Shares) -€“ posiadacze akcji uprzywilejowanych mają szczególne uprawnienia. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Wyjątkiem od tej reguły są… akcje nieme. Uprzywilejowanie może dotyczyć‡ praw takich jak: prawo gł‚osu, prawo do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spół‚ki. W przypadku spół‚ki publicznej uprzywilejowanie w zakresie prawa gł‚osu nie dotyczy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty