statystyki

Giełda

Obligacje

wróć do działu: Giełda »

Obligacje (ang. bonds) - papiery wartościowe, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty