statystyki

Giełda

BVPS

wróć do działu: Giełda »

BVPS (ang. Book Value Per Share) – jest to wartość księgowa spółki przypadająca na jedną akcję.

Wskaźnik BVPS obliczany jest poprzez podzielenie wartości księgowej spółki przez liczbę wyemitowanych akcji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty