statystyki

Giełda

Insider trading

wróć do działu: Giełda »

Insider trading – jest to zabroniona transakcja papierami wartościowymi spółki dokonywane przez osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki.

Uczestnikami transakcji insider trading są np. osoby zatrudnione w danej firmie, którzy dzięki swej uprzywilejowanej pozycji mogą przewidzieć reakcję rynku na publikację informacji niejawnych i wykorzystać tę wiedzę do osiągnięcia zysków.

Takimi osobami są też audytorzy i brokerzy, czyli osoby zatrudnione w innych firmach, które z racji pełnienia swoich obowiązków służbowych na rzecz danej spółki, także posiadają dostęp do informacji niejawnych.

Transakcje insider trading karane są z mocy ustawy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty