statystyki

Giełda

Rozcieńczenie

wróć do działu: Giełda »

Rozcieńczenie (ang. Dilution) – jest to termin opisujący efekt rozłożenia całkowitej wartości kapitału na większą liczbę akcjonariuszy, który powstaje w wyniku emisji nowych akcji.

Rozcieńczenie zachodzi nie tylko przy każdorazowej emisji nowych akcji, ale także może wynikać z wykonania opcji na akcje lub konwersji obligacji zamiennych.

Rozcieńczenie wartości kapitału występuje wówczas, gdy akcje emitowane są po cenie niższej niż wartość księgowa netto.

Wartość księgowa netto przypadająca na jedną akcję po rozcieńczeniu oblicza się wzorem:

 \frac{WK+WE}{LA+LAnE}

gdzie:

WK – wartość kapitału
WE – wpływy z emisji
LA – liczba akcji z poprzednich emisji
LAnE – liczba nowo wyemitowanych akcji

Rozcieńczenie zysku na jedną akcję może nastąpić nawet wtedy, gdy cena emisyjna akcji jest równa lub wyższa od wartości księgowej netto. Jest to możliwe ponieważ wpływy z nowej emisji zwykle nie są w stanie wygenerować wyższych zysków.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty