statystyki

Giełda

NFI

wróć do działu: Giełda »

NFI – Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny to spółka akcyjna, utworzona przez Skarb Państwa w wyniku wniesienia wkładu kapitałowego na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Na majątek Narodowych Funduszy Inwestycyjnych składają się głównie udziały jednoosobowych spółek Skarbu Państwa uczestniczących w programie NFI. Zadaniem NFI jest zwiększenie wartości akcji znajdujących się w portfelu inwestycyjnym.

Prawo dla specjalisty