statystyki

Giełda

Indeks dochodowy

wróć do działu: Giełda »

Indeks dochodowyindeks giełdowy uwzględniający dochody z akcji wchodzących w jego skład.

W przeciwieństwie do indeksu cenowego, do obliczania którego brana jest pod uwagę jedynie aktualna cena akcji, indeks dochodowy obliczany jest z uwzględnieniem dochodów inwestorów – praw do akcji i dywidend.

Przykładem indeksu dochodowego na warszawskiej giełdzie jest WIG.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty