statystyki

Giełda

WIG

wróć do działu: Giełda »

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy – jest to indeks dochodowy uwzględniający dywidendy i prawa poboru. Obliczany jest od początku istnienie giełdy, czyli od 16 kwietnia 1991 r. Bazową wartością WIG z pierwszego dnia notowań był poziom 1000,00 pkt.

W skład indeksu wchodzą wszystkie spółki giełdowe (także zagraniczne) spełniające określone kryteria dotyczące sytuacji finansowej spółki jak również liczby akcji będących w wolnym obrocie. Udział jednej spółki w indeksie WIG nie może być większy niż 10 proc. W przypadku spółek z jednej branży (sektora) limit udziału w indeksie WIG ustalony jest na poziomie nie większym niż 30 proc..

Kryteria kwalifikacji spółki do indeksu:

  1. minimum 10 proc. wyemitowanych akcji w wolnym obrocie
  2. wartość akcji w wolnym obrocie musi być wyższa niż 1 mln EUR.

Zmiany składu indeksu WIG przeprowadzane są cztery razy w roku.

Formuła obliczania:

WIG(t)=\frac{M(t)}{M(0) * K(t)} * 1000,0

gdzie:

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t"
M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (16.04.1991)
K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t"

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty