statystyki

Giełda

Efektywna stopa procentowa

wróć do działu: Giełda »

Efektywna stopa procentowa - stopa, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyceny, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego za dany okres. Przy ustaleniu tej stopy obejmuje wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez dom maklerski lub biuro maklerskie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty