statystyki

Giełda

WIG20

wróć do działu: Giełda »

WIG20 – Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek - indeks cenowy w skład którego wchodzi 20 największych spółek giełdowych pod względem wartości rynkowej w wolnym obrocie i o największej płynności. Indeks WIG20 obliczany jest od 16 kwietnia 1994 r. Jego wartość bazowa z pierwszego dnia wynosiła 1000,00 pkt.

Jedna spółka nie może mieć większego działu w indeksie niż 15 proc. Natomiast dany sektor w WIG20 może być reprezentowany co najwyżej przez 5 spółek.

Indeks WIG20 jest obliczany co 15 sekund.

Zmiany składu indeksu WIG20 dokonuje się kwartalnie w każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Kryteria kwalifikacji są identyczne jak w przypadku pozostałych indeksów: minimum 10 proc. wyemitowanych akcji spółki musi być w wolnym obrocie, a ich wartość musi przekraczać poziom 1 mln EUR.

Formuła obliczania:

WIG20(t)=\frac{M(t)}{M(0) * K(t)} * 1000,0

gdzie:

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t"
M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (16.04.1994)
K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t"

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty