statystyki

Giełda

WIG-PL

wróć do działu: Giełda »

WIG-PL - Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Krajowych– jest to indeks dochodowy uwzględniający dywidendy i prawa poboru. Jego powstanie datuje się na 2003 rok. W skład indeksu WIG-PL wchodzą wyłącznie spółki Polskie. Jego konstrukcja jest identyczna jak indeksu szerokiego rynku WIG. Pakiet akcji w indeksie zależy od liczby akcji w wolnym obrocie, a udział jednej spółki nie może przekroczyć 10 proc., a w przepadku sektora 30 proc.

Indeks jest publikowany tylko 3 razy w ciągu każdej sesji. Pierwsza publikacja przypada na pierwszy fixing, druga na drugi fixing, a trzecia na zamknięcie sesji na rynku ciągłym.

Zmiany składu indeksu WIG-PL dokonuje się kwartalnie w każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Kryteria kwalifikacji spółki do indeksy to:

  1. minimum 10 proc. wyemitowanych akcji w wolnym obrocie
  2. wartość akcji w wolnym obrocie musi być wyższa niż 1 mln EUR.

Formuła obliczania:

M(t)
WIG-PL(t) = ---------------- * 1000,0
M(0) * K(t)

gdzie:

M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t"
M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (16.04.1991 po przeliczeniu)
K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t"

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty