statystyki

Giełda

EPS

wróć do działu: Giełda »

EPS (ang. Earnings Per Share) – Zysk na jedną akcję. Jest to jeden z podstawowych wskaźników fundamentalnych pozwalający ocenić opłacalność inwestycji w akcje pod względem zysków spółki.

Wskaźnik EPS uzyskuje się dzieląc zysk spółki za ostatnie cztery kwartały przez liczbę wyemitowanych akcji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty